ABOUT US

บริษัท เค พี เอส อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 11 มิถุนายน 2533 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนำเข้า และตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยแบบครบวงจร เนื่องจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่า ความปลอดภัยมีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิต และสังคม และประกอบกับประเทศไทยในภาวะการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและเน้นความสำคัญด้านความปลอดภัยมากขึ้น จวบจนปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 13 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1213/419 ซ. 94 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 และสาขาระยองตั้งอยู่ที่ 11/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

บริษัทฯ ยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานความจริงจังและจริงใจในการนำเสนอสินค้าคุณภาพสูง อีกทั้งมุ่งมั่นในการแสวงหาสินค้าคุณภาพเยี่ยม และแนะนำสินค้าที่สร้างความปลอดภัยสูงสุด เพื่อบริการสินค้าที่ตรงตามความต้องการและให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งานของผู้ใช้เป็นสำคัญ

Untitled Document