Career
Customer Service จำนวน 2 ตำแหน่ง ( กทม.)
Qualification:


            เพศ หญิง/ชาย 

            .วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรีสาขาการตลาด,การขาย,การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

            .มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

            .มีทักษะในการเจรจา,มีบุคลิกดี

            .สามารถอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

            .สามารถใช้ Computer โปรแกรมพื้นฐาน, intermet - email


 

 


Untitled Document